گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

موضوع: گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب

فهرست

مقدمه ۱

تاريخچه ۲

كشف نفت درمنطقه غرب ۴

تاسيس پالايشگاه كرمانشاه ۴

آشنايي باواحدهاي مختلفutility 7

شرح كاردستگاه api 8

آب صنعتي ۱۱

واحد توليد برق ۱۶

كمپروسورهاي توليد هوا ۱۷

توليدات پالايشگاه ۲۲

واحدهاي تقطير ۲۵

محصولات پالايشگاه ۵۲

بنزين موتور ۵۳

MTBE 54

عدد اكتان ۵۷

نفت سفيد ۵۹

نفت گاز ۶۰

نفت كوره ۶۱

آشنايي باواحدهاي مختلف آزمايشگاه ۶۲

مفاهيم واختصارات ۶۵

انواع وچگونگي انجام آزمايشات ۶۸

آزمايشات انجام شده درآزمايشگاه ۷۱

تعين مقدار TDS 82

تعين درجه خلوص كاستيك سودا ۸۹

اندازه گيري نمك درنفت خام ۹۶

نقطه ريزش ۹۹

اندازه گيري نقطه اشتعال ۱۰۲

اندازه گيري رنگ مواد نفتي ۱۰۴

اندازه گيري كل سختي ۱۰۷

اندازه گيري PHENOL 109

آزمايش كلرين ۱۱۴

تقطير ۱۱۵

مقدمه

عظمت صنايع نفت كه زماني كوتاه در صف بزرگ ترين صنايع سنگين جهان قرار گرفته است ، مديون تكنولوژي پيشرفته ي آن است كه تمام قدرت علمي و دانش بشري قرن بيستم را به خدمت گمارده است . خصوصيات واحدهاي پالايش نفت را شايد بتوان در پيچيدگي ماده ي اوليه آن به لحاظ شيميايي و حجم زياد ماده ي اوليه از نظر فيزيكي خلاصه كرد . همين خصوصيات تكنولوژي خاصي را براي صنايع پالايش نفت به وجود آورده كه آن را از تكنولوژي عمومي صنايع شيمايي متمايز مي سازد .

در حال حاضر مشكل مي توان قسمت هايي از زندگي انساني را نام برد كه مشتقات نفت در آن مستقيم يا غير مستقيم نقشي نداشته باشد . نيروي محركه ي ماشين ها و موتور هاي ديزل به وسيله ي بنزين و نفت گاز تأمين مي شود . كليه قسمت هاي متحرك موتورها از روغن هاي نفتي استفاده مي كنند . در داروسازي كاربرد فراوده هاي نفتي هر روز زيادتر مي شود و بالاخره صنايع عظيم پتروشيمي از گازها و ساير فراورده هاي نفتي مايه مي گيرد .

سال ۱۸۵۹ به عنوان سال تولد صنعت نفت ذكر شد ، ليكن تاريخ استفاده از فراورده هاي نفتي به شكلي كه در طبيعت وجود دارد و به شكل محدود آن خيلي قديمي تر است .استفاده از نفت به قديمي ترين تمدن هاي بشري در كشورهايي كه نفت و قير در سطح زمين پيدا مي شده ،بر مي گردد.

ثابت شده كه در چين در حدود ۲۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح براي استخراج آن تا اعماق قابل ملاحظه و با روش ضربه اي كه هنوز نيز مورد استفاده است حفاري كرده اند . ولي با وجود اين آشنايي بشر به نفت و موارد كاربرد آن علت عقب ماندگي اين صنعت را معلول به عواملي چند دانسته اند كه مهمترين را بايد در نقص دستگاه هاي تقطير دانست ، زيرا در اواخر قرن ۱۸ بود كه دستگاه هاي تقطير به سبب پيشرفت تنوري هاي جديد حرارتي تكميل شد و در مقياس صنعتي مورد استفاده قرار گرفت .

نكته ي ديگر آنكه پيشرفت صنعت نفت و توليد زياد مواد نفتي محتاج مصرف و در نتيجه تفاضاي زياد براي فرآورده هاي نفتي بود . ابتدا در مناطق نفت خيز تنها فراورده ي مورد استفاده كه به مقياس تجاري توليد شده نفت چراغ بود ، كه جاي روغن هاي نباتي حيواني را كه قبلاً‌ براي روشنايي استفاده مي شد ،گرفت ( برش نفت چراغ به طور متوسط فقط در حدود ۱۰% از كل نفت خام را تشكيل مي دهد ) . قسمت بنزين و باقي مانده ي تقطير يعني سوخت موتور ها و سوخت هاي مايع كه حال ، يكي از مهمترين و با ارزش ترين فرآورده هاي نفتي است ، هيچ گونه ارزشي نداشت

فرآورده هاي ديگر نفتي مانند بنزين ، نفت گاز ، روغن ها و موم ها ، سوخت هاي مايع و مواد آسفالتي كم كم در طول سال ها مورد استفاده پيدا كرد . ليكن صنعت نفت مدت هاي مديدي هنوز شكل ابتدايي داشت . افزايش ناگهاني مصرف بنزين به عنوان سوخت موتورها ي درون سوز ، پيشرفت هاي فني زيادي را ايجاب كرد تا توليد بتواند جواب گوي تقاضا و مصرف باشد . به اين ترتيب مي توان گفت كه افزايش زياد ماشين هاي سواري محرك اصلي پيشرفت سريع صنعت نفت در قرن ماست .

تاريخچه

يك ربع قرن پس از تأسيس پالايشگاه آبادان دومين پالايشگاه كشور در سال ۱۳۱۴ در مجاورت شهر تاريخي كرمانشاه تأسيس گرديد . علت اصلي انتخاب كرمانشاه ، كشف ذخاير نفت در منطقه مرزي « نفت شاه سابق » به شمار مي آمد ، اما اين ذخاير بسيار قليل بود و هيچ گاه قابل مقايسه با ذخاير جنوب غربي نبود وچنانچه منطقه ي غرب از ذخاير نفت قابل ملاحضه برخوردار مي بود ، چه بسا كه كرمانشاه به جاي آبادان پايتخت نفت ايران مي شد . لازم به تذكر است كه كاشف نفت ايران « ژرژ برنارد رينولز »‌نخست كار اكتشافي خود را در منطقه غرب و در نزديكي شهر مرزي قصر شيرين آغاز نمود .

تاريخ اكتشاف اوليه ي نفت در غرب كشور

در محافل علمي اروپا ، موضوع نفت در غرب ايران نخستين بار توسط باستان شناس فرانسوي ، ژاك دمورگان مطرح گرديد . او در طي اكتشاف خود در دهه ي ۱۲۷۰ در غرب ايران به نشتي هاي نفتي در محل چياه سرخ در مجاورت كوه بوزينان برخورد نمود ومشاهدات خود را در گزارشي عيناً‌ منعكس كرد . رينولز در بدو ورود به ايران در اواخر سال ۱۲۸۱ اولين چاه اكتشافي خود را در محل چياه سرخ به زمين زد كه چاه اوليه خشك بود . سپس در سال ۱۲۸۲ به زدن چاه دوم مبادرت ورزيد و اين بار در عمق ۳۳۰ متري به لايه ي نفتي رسيد . توليد اوليه اين چاه بالغ بر ۱۲۰ بشكه در روز بود ، اما به مرور زمان توليد اين چاه روبه تنزل گذاشت و در اولين تابستان ۱۲۸۳ هنگامي كه توليد اين چاه به ۲۰ بشكه در روز رسيده بود . وي دستور بستن چاه را داد و تصميم گرفت به جنوب غرب كشور و كوهپايه هي زاگرس عزيمت نمايد . او بالاخره در مسجد سليمان موفق گرديد به نفت خام بصورت تجاري دست يابد .

كشف نفت در منطقه ي غرب

پس از كشف تاريخي رينولز در مسجد سليمان ، منطقه ي غرب كشور كاملاً‌به فراموشي سپرده شد و تنها از پايان جنگ جهاني اول بود كه مجدداً‌ اين منطقه نيز شامل برنامه هاي اكتشافي شركت نفت ايران و انگليس قرار گرفت .متخصصين اين شركت در چارچوب شركت اكتشافي فرعي موسوم به شركت اكتشافي مارسي روانه ي منطقه ي غرب كشور شدند و در سال ۱۳۰۲ اولين كشف خود را در منطقه ي نفت خيز عراق به ثبت رساندند . در سال ۱۳۰۶ در منطقه ي نفت شاه ايران نيز موفق به كشف نفت شدند .

در بخش ايران پيشرفت اكتشافات بسيار كند بود و كار اجرايي در نفت شهر تنها پس از قرارداد ۲۹ آوريل ۱۹۳۳ (سال ۱۳۱۲ ) بين دولت وقت ايران و شركت نفت ايران و انگليس رونق گرفت . ماده ي نهم آن قرارداد با شركت مذكور ، اين شركت را مؤظف به توسعه ي ميدان نفت شاه نموده بود ، بنابراين فوراً‌ تداركات لازم به وسيله يك شركت فرعي براي استخراج و تصفيه نفت ايالت كرمانشاه آغاز شد .

تاًسيس پالايشگاه كرمانشاه

پيرو قرارداد سال ۱۳۱۲ ، در سال ۱۳۱۳ يك شركت فرعي به نام شركت نفت كرمانشاه با سرمايه ي اوليه بالغ بر ۷۵۰ هزار ليره استرلينگ توسط شركت نفت ايران و انگليس تأسيس گرديد و بلافاصله شروع به فعاليت نمود .

پالايشگاه كرمانشاه در فاصله ي هفت كليومتري از شهر تاريخي كرمانشاه و در محلي مشرف بر رودخانه قره سو ساخته شد . ( البته به علت توسعه ي شهر ، اين پالايشگاه در حال حاضر تقريباً‌در ميانه ي شهر واقع شده است .)

خوراك اين پالايشگاه ، از طريق خطوط لوله اي به قطر ۳ اينچ و به طول ۲۳۷ كيلومتر از چاه هاي نفت شهر تأمين مي شد كه يك سال پيش از آن احداث شده بود . البته هم اكنون خوراك مصرفي پالايشگاه كرمانشاه از سه شهر نفت شهر ، قصر شيرين و اهواز تأمين مي شود كه از كل ظرفيت پالايشگاه كه حدود ۲۵ هزار بشكه در روز است ، حدود ۱۳ هزار بشكه از اهواز آورده مي شود و ۹-۷ هزار بشكه از نفت شهر وارد مي شود كه كم وزياد شدن اين مقدار را خطوط لوله كنترل مي كند .

ابتدا واحد هاي توليدي پالايشگاه كرمانشاه بسيار ساده و شامل يك برج تقطير در جو و دو واحد تصفيه ي بنزين موتور و تصفيه ي نفت سفيد بود . خدمات رفاهي اين پالايشگاه نيز بسيار محدود و قليل بود .

در اواسط دهه ي ۱۳۴۰ طرح توسعه ي پالايشگاه كرمانشاه در شركت ملي نفت ايران مطرح گرديد . از يك سو تأسيسات موجود حدود ۳۰ سال قدمت داشت و از سوي ديگر با رشد جمعيت ، تصفيه حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ بشكه در روز حتي مصرف غرب كشور را ديگر تأمين نمي كرد .

پس از انجام بررسي هاي مقدماتي ، طرح توسعه ي اين پالايشگاه مورد تصويب شركت ملي نفت ايران قرار گرفت و مقررشد كه پالايشگاه جديدي با ظرفيت ۱۵۰۰۰ بشكه در روز ( حداكثر ظرفيت ممكن با توجه به محدوميت توليد نفت خام از هشت چاه نفت شهر ) احداث شود . متعاقب اين تصميم اساسي ، شركت ملي نفت ايران در سال ۱۳۴۷ ، شركت آمريكايي J.O.P را به عنوان طرح پالايشگاه جديد و شركت هلندي كانتينال را براي كارهاي مهندسي و ساختمان آن انتخاب كرد .

در تابستان سال ۱۳۵۰ ، برج تقطير قديمي تعطيل شد و چند ماه بعد كل پالايشگاه قديمي براي هميشه ازكار ايستاد و از تاريخ ۲۷ ارديبهشت سال ۱۳۵۱ پالايشگاه جديد رسماً‌ افتتاح شد و آغاز به كار كرد . در طي سال اول بهره برداري اين پالايشگاه موفق شد روزانه ۱۴۷۵۰ بشكه نفت خام را تقطير نمايد .

دوران جنگ تحميلي

در اوايل مهر ماه ۱۳۵۹ به علت اشغال منطقه ي نفت شهر توسط عراق ، فعاليت هاي توليدي پالايشگاه كرمانشاه به علت نداشتن خوراك به كلي متوقف گرديد. جهت راه اندازي مجدد پالايشگاه لازم بود خوراك جديدي از منبع ديگري تأمين شود و برنامه ريزان شركت ملي نفت ايران ، پس از انجام بررسي هاي لازم با اين نتيجه رسيدند كه بهترين را حل براي تأمين خوراك جديدپالايشگاه ، كشيدن خطوط لوله ي فرعي به طول ۱۷۲ كيلومتر از خط اصلي اهواز –ري در نقطه اي به نام افرينه به طرف پالايشگاه است . اين خط لوله ۱۶ اينچ ظرف مدت كمتر از سه سال با موفقيت احداث گرديد .به طوري كه در آبان ماه سال ۱۳۶۲ پالايشگاه با نفت خام اهواز بار ديگر فعال گشت و از فرآورده هاي حاصله جهت تأمين نياز نيروهاي مصلح در جبهه هاي غرب كشور استفاده شد.

در سال ۱۳۶۳ طرح رفع تنگناهاي واحدهاي فرآيندي پالايشگاه به اجرا گذاشته شد و درنتيجه ي اجراي موفقيت آميز آن ، ظرفيت پالايش از ۱۵۰۰۰ بشكه به ۲۵۰۰۰ بشكه در روز افزايش يافت . چند سال بعد اين ظرفيت با اضافه كردن فلش درام به ۳۰۰۰۰بشكه در روز رسيد . طي سال هاي پاياني جنگ تحميلي ، منبع جديد نفت خام از ميادين كوچك نفت سركان . ماله كوه ، به منظور تأمين بخشي (حدود ۵۰۰۰ بشكه در روز ) از نياز هاي پالايشگاه ايجاد گرديد ، به طوري كه دو ميدان كوچك توسط يك خط لوله ۱۰ اينچ به طول ۴۰ كيلومتر به افرينه متصل شد.

در طول هشت سال جنگ ، پالايشگاه كرمانشاه بارها هدف حملات هوايي دشمن قرار گرفت و در اثر آن ۹ نفر از كاركنان شريف پالايشگاه شهيد شدند .

کشف نفت غرب

نفت منطقه غرب

گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب

دانلود کامل گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *