گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

موضوع: گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول

مقدمه ۲

بررسي موقعيت جغرافيايي كارخانه ۲

فصل دوم: مقدمات بافندگي

مقدمه ۱۲

مشخصات ماشين آلات خط توليد در قسمت مقدمات بافندگي ۱۳

ماشين چله پيچي مستقيم ۱۵

ماشين چله پيچي بخشي ۲۲

ماشين آهار ۲۵

نخ كشي، طراحي، گره زني ۳۳

تعداد ماشين محوله به هر كارگر، تعداد شيفت كاري ۳۷

فصل سوم: بافندگي

مقدمه ۳۸

مشخصات ماشين آلات خط توليد در قسمت مقدمات بافندگي ۳۸

معرفي قسمت هاي مختلف ماشين بافندگي ۴۲

بررسي عمليات در يك سيكل بافندگي ۴۷

علت هاي متوقف شدن پي در پي ماشين بافندگي ۵۱

علت هاي موج دار بودن پارچه ۵۲

علت هاي به وجود آمدن غلط پودي و خطوط عرضي روي پارچه ۵۲

علت هاي كج و معوج بودن نخ هاي تار ۵۳

علت هاي پاره شدن نخ تار بيش از حد معمول ۵۳

علت هاي پاره شدن نخ پود بيش از حد معمول ۵۴

سرويس كاري ماشين آلات خط بافندگي ۵۴

تعداد ماشين محوله به هر كارگر، تعداد شيفت كاري ۵۵

شرح مختصر توليد ازابتدا تا انتها ۵۵

فصل چهارم

نحوه تهيه مواد اوليه ۵۹

نحوه فروش محصولات ۵۹

بررسي توليد ماشين آلات ۶۰

بررسي ميزان راندمان ماشين آلات ۶۳

مشكلات ۶۴

پيشنهادات ۶۴

مقدمه

بشر از نخستين روز خلقت به فكر توليد پوشاك براي خود بوده و در اين راه تلاش بسيار نموده است كه ثمره آن را مي توان از تنوع فوق العاده پوشاك در طول تاريخ به ويژه در عصر حاضر مشاهده كرد. صنعت نساجي در ايران سابقه چند هزار ساله دارد. اين صنعت در ايران در قرن يازدهم هجري تقريباً با صنعت نساجي ساير كشورهاي جهان همگام بود. امروزه پيشرفت و تحولات قرون اخير سبب شده است كه بشر با روي آوردن به خواص فيزيكي مواد و با بكارگيري ذوق و هنر خود در صنعت نساجي تحولات شگرفي را ايجاد كند.

يكي از قسمت هاي مهم در صنعت نساجي، قسمت مقدمات بافندگي و بافندگي مي باشد كه از اهميت فراواني برخوردار است و با پيشرفت در زمينه توليد ماشين هاي بافندگي امروزه پارچه هايي با كيفيت بالاتر را مي توان ايجاد نمود.

فصل اول

مقدمه

كارخانجات نساجي خوي (شركت سهامي عام) با سرمايه بانك صنعت و معدن در سال ۱۳۶۳ به منظور توليد سالانه ۴۳۰۰ تن نخ و ۱۰ ميليون پارچه تكميل شده (لباس، پيراهن و ملحفه اي) با هدف اشتغال حدود يك هزار نفر تأسيس گرديد.

موقعيت جغرافيايي طرح

كارخانه در زميني به وسعت يك صد هكتار در كيلومتر ۲۰ جاده خوي –مرند واقع در استان آذربايجان غربي احداث شده است كه از جاده اصلي يك كيلومتر فاصله دارد.

اين واحد از مراكز هر يك از استان هاي آذربايجان غربي و شرقي ۱۵۰ كيلومتر فاصله داشته كه اين مسافت با اتومبيل در زماني كمتر از دو ساعت قابل طي مي باشد، با توجه به فاصله هوايي و زميني از تهران حدود سه تا چهار ساعت مي توان طي نمود.

از خصوصيات ويژه كارخانجات نساجي خوي نزديكي آن به مرزهاي خروجي كشور است، به طوري كه از مرز بازرگان ۱۲۰ كيلومتر، از مرز جلفا ۶۰ كيلومتر، از مرز رازي كه ايستگاه راه آهن ارتباط استان وان و تركيه مي باشد ۹۰ كيلومتر فاصله دارد كه به سهولت، توليدات اين شركت قابل صدور از هر يك از مرزهاي فوق الذكر مي باشد.

هدف از ايجاد كارخانجات:

۱- محروميت زدايي

۲- ايجاد اشتغال

۳- كمك به توسعه صنعتي و شكوفايي اقتصاد كشور

۴- حركت در جهت قطع وابستگي و كمك به تحقق امر صادرات غير نفتي

*اين پروژه با جذب ۳۴ ميليون مارك ارز فاينانس، ماشين آلات بخش مقدمات ريسندگي و مقدمات بافندگي را از بهترين سازندگان سوئيس و آلماني تأمين نموده است در مهرماه ۱۳۷۱ گشايش اعتبار گرديده و پس از حدود شش ماه، ماشين آلات شروع به حمل و ترخيص گرديد. نصابان خارجي از فروردين ۱۳۷۳ نسبت به نصب و راه اندازي ماشين آلات اقدام نمودند و در مردادماه سال ۱۳۷۳ به اتمام رسيده و در ماه هاي شهريور و مهر توليد آزمايشي شروع شد.

از آبان ماه سال ۷۳ بخش ريسندگي شروع به توليد نموده است و در شهريورماه سال ۷۴ با ظرفيت كامل توليد ريسندگي توسط رئيس جمهور وقت جناب آقاي هاشمي رفسنجاني افتتاح گرديد.

ماشين آلات بافندگي كارخانه به تعداد ۱۸۰ دستگاه در سال ۷۵، از كارخانه غدير خريداري شده و در سال ۷۶ نصب و راه اندازي گرديده است و در شهريورماه سال ۷۶ توسط وزير محترم صنايع آقاي مهندس شافعي بخش بافندگي افتتاح گرديده است.

قسمت بافندگي در سال ۱۳۷۶ نصب و راه اندازي شده كه شامل ۳ بخش اصلي به شرح زير است:

۱) مقدمات بافندگي شامل يك دستگاه چله پيچي بخشي و يك دستگاه چله پيچي مستقيم و يك دستگاه آهارزني ساخت آلمان مي باشد كه چله مورد نياز بافندگي را تأمين مي نمايد.

۲) بافندگي دپيري كه در حال حاضر ۱۴۰ دستگاه مي باشد (در ابتدا ۱۸۰ دستگاه بود كه در سال ۷۹ تعداد ۴۰ دستگاه فروخته شد تا ماشين هاي جديد (سولزر) ساخت سوئيس جايگزين آنها شود). ماشين هاي فوق ساخت كارخانه غدير تحت ليسانس سوئيس مي باشد و طي سال هاي اخير و در اين قسمت به طور متوسط سالانه ۵/۴ ميليون متر پارچه توليد شده است.

۳) بافندگي پروژ كتايل كه در حال حاضر شامل ۳۰ دستگاه ماشين بافندگي دو عرض مدرن ساخت سوئيس مي باشد كه در سال ۸۰ نصب شده است و براي بافت پارچه هاي نگين چين در نظر گرفته شده است.

ماشين آلات قسمت رنگرزي و آهار چله و تكميل پارچه جين نيز در حال نصب مي باشد كه با راه اندازي آن امكان توليد پارچه جين رنگي تكميل شده به وجود خواهد آمد. ماشين آلات اين قسمت شامل يك دستگاه چله پيچي مستقيم، يك دستگاه رنگرزي و آهار و يك دستگاه تكميل پارچه ساخت آلمان مي باشد.

خلاصه طرح اجرايي پروژه ريسندگي كارخانجات نساجي خوي

الف- مشخصات فني

۱- محل شروع

كيلومتر ۲۰ جاده خوي –مرند در استان آذربايجان غربي

۲- شروع عمليات ساختماني

خردادماه ۱۳۷۲

۳- شروع نصب ماشين آلات

فروردين ۱۳۷۳

۴- شروع بهره برداري آزمايشي

پس از نصب ماشين آلات در مدت ۵ ماه، بهره برداري آزمايشي از مردادماه ۱۳۷۳ شروع گرديد.

۵- ظرفيت اسمي

توليد ۴۳۰۰ تن انواع نخ هاي پنبه اي، پلي استر پنبه، پلي استر ويسكوز، ويسكوز پنبه (با نخ همگن ۲۰)

۶- منابع تأمين مواد اوليه

پنبه از مناطق بجنورد، گنبد و گرگان

پلي استر از شركت پلي اكريل و پلي استر وارداتي

ويسكوز وارداتي

۷- سازندگان ماشين آلات

– مقدمات ريسندگي

– ريسندگي

– تابندگي

شركت ريتر سوئيس و آلمان

شركت ريتر آلمان

شركت زاورد آلما آلمان و فاريس ايتاليا

۸- مهندس

مهندسين كارخانجات نساجي خوي

۹- مساحت زمين

جمعاً مساحت كل كارخانه يك صد هكتار مي باشد كه براي اجراي مجتمع صنعت نساجي از اين فضاها استفاده مي گردد.

۱۰- مساحت ساختمان هاي ريسندگي

– توليدي

– انبار مواد اوليه

مساحت كل ۱۷۰۰۰ مترمربع

مساحت كل ۴۲۰۰ مترمربع

۱۱- تأسيسات موجود

– برق

– آب

– سوخت

۳ مگاوات

آب مورد نياز ۱۵ ليتر در ثانيه بوده كه از طريق چاه حفر شده، دو حلقه چاه ديگر به صورت ذخيره شده مي باشد، در داخل مخزن بتني ۲۰۰۰ مترمكعب تخليه مي گردد.

مازوت جهت استفاده سه دستگاه ديگ بخار ده تني

خلاصه طرح اجرايي پروژه رنگرزي كارخانجات نساجي خوي

الف- مشخصات فني

۱- محل طرح

كيلومتر ۲۰ جاده خوي –مرند در استان آذربايجان غربي

۲- شروع عمليات ساختماني

تيرماه ۱۳۷۴

۳- شروع نصب ماشين آلات

سال ۱۳۷۴

۴- شروع بهره برداري آزمايشي

پس از نصب ماشين آلات در مدت ۱ ماه، بهره برداري آزمايشي از مهرماه ۱۳۷۴ شروع گرديد.

۵- ظرفيت اسمي

۱ الي ۳ تن در شبانه روز بسته به نوع رنگرزي و نمره نخ

۶- منابع تأمين مواد اوليه

تأمين نخ از ريسندگي خود شركت و كارخانه هاي ريسندگي ديگر شركت ها و تأمين رنگ عمدتاً از شركت هاي آلماني و سوئيسي

۷- سازندگان ماشين آلات

– شل پيچي و سفت پيچي

– ماشين هاي رنگرزي

– بوبين پيچي و برگردان

شركت اشلافهورت آلمان

شركت تيس آلمان

اشلافهورت آلمان

۸- مهندس

توسط مهندسين كارخانجات نساجي خوي و نصابان خارجي

۹- تأسيسات موجود

– آب

– برق

۱۰۰ مترمكعب در يك شبانه روز

۵/۲۰۷ كيلووات

خلاصه طرح اجرايي پروژه بافندگي كارخانجات نساجي خوي

الف- مشخصات فني

۱- محل طرح

كيلومتر ۲۰ جاده خوي –مرند در استان آذربايجان غربي

۲- تاريخ عقد قرارداد

۱۰/۳/۱۳۷۵

۳- شروع عمليات ساختماني

مردادماه ۱۳۷۵

۴- خاتمه عمليات

ارديبهشت ماه ۱۳۷۶- ۳ ماه زودتر از زمان پيش بيني شده در طرح

۵- شروع بهره برداري آزمايشي

خردادماه ۱۳۷۶

۶- ظرفيت اسمي

۵/۷ ميليون متر انواع پارچه هاي لباسي –پيراهني –ملافه اي در سال

۷- ظرفيت در زمان بهره برداري

۳ ميليون متر

۸- منابع تأمين مواد اوليه

قسمت ريسندگي نساجي خوي

۹- سازندگان ماشين آلات

مقدمات بافندگي: هاكوبا آلمان –سوكومولر آلمان –تيتان دانمارك

بافندگي: كارخانجات ساخت ماشين آلات نساجي غدير پزد –سولرز سوئيس

۱۰- مهندس

توسط مهندسين كارخانجات نساجي خوي

۱۱- مساحت ساختمان هاي بافندگي

– توليدي

– انبار محصول

– محل احداث مخازن

۱۶۰۰۰ مترمربع

۶۱۴۰ مترمربع

مخزن سوخت مازوت با حجم ۵۰۰ مترمكعب در فضايي به مساحت ۳۰۰ مترمربع

۱۱- تأسيسات موجود

– برق

– آب

(۵/۱ مگاوات)

۱۰ ليتر در ثانيه

وضعيت و تركيب نيروي انساني كارخانجات نساجي خوي

۱

تعداد نيروي انساني در طول سال ۸۴

۴۹۱ نفر مي باشد كه نسبت به سال قبل ۱ نفر افزايش دارد.

۲

تركيب تحصيلي نيروي انساني تا پايان سال ۸۴

مقطع تحصيلي

زير ديپلم

ديپلم

فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس

نفر

۱۳۸

۳۲۱

۱۶

۱۶

درصد

۲۸%

۶۶%

۳%

۳%

۳

تركيب سني نيروي انساني تا پايان سال ۸۴

سن

كمتر از ۲۵ سال

از ۲۵ تا ۳۰ سال

از ۳۰ تا ۳۵ سال

از ۳۵ سال به بالا

نفر

۱

۳۸

۲۳۴

۲۱۸

درصد

۲/۰%

۸/۷%

۴۸%

۴۴%

۴

تركيب وضعيت تأهلي نيروي انساني تا پايان سال ۸۳

تأهلي

مجرد

معيل

متأهل

نفر

۴۰

۸

۴۴۳

درصد

۸%

۵/۱%

۵/۹۰%

۵

تركيب شغلي نيروي انساني تا پايان سال ۸۴

قسمت

توليد و فني

پشتيباني

اداري، مالي، بازرگاني

نفر

۳۸۱

۵۲

۵۸

درصد

۵/۷۷%

۵/۱۰%

۱۲%

ضمناً قسمت توليدي و فني به صورت چرخشي سه شيفت ۸ ساعته و قسمت هاي پشتيباني، اداري، مالي و بازرگاني به صورت عادي كار (۳۰/۷ الي ۳۰/۱۵) كار مي كنند.

فصل دوم

مقدمه

تعريف مقدمات بافندگي –Weaving Preparation

به مجموعه عمليات و فرآيندهايي كه در طي آن نخ هاي توليد شده در مرحله ريسندگي آماده توليد پارچه در فرآيند بافندگي مي شود را اصطلاحاً مقدمات بافندگي مي گويند.

عمليات بافندگي در حقيقت بين عمليات ريسندگي و بافندگي قرار مي گيرد. به طور كلي روش هاي مختلفي براي عمليات بافندگي وجود دارد و از اين رو مراحل مقدمات بافندگي براي آنها نيز با توجه به ويژگي هاي فرآيند بافندگي متفاوت مي شود.

عمده پارچه هاي توليد شده در دنيا در فرآيند بافندگي كلاسيك توليدمي شوند كه در آن با استفاده از دو دسته نخ هاي تار و پود پارچه بافته مي شود.

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی

کارخانه نساجی

دانلود کامل گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *